Přihlásit se Vyzkoušet zdarma
Skrýt formulář
Animation A
Animation B

Novinky

Novinky

Novinky Byznys online 3.0

 • 12. 4. 2021

Pro naše uživatele jsou připraveny nové funkce a to jak pro aplikaci Byznys online 3.0, tak i Byznys online 2.0

Novinky Byznys online 3.0

12. 4. 2021

Pro naše uživatele jsou připraveny nové funkce a to jak pro aplikaci Byznys online 3.0, tak i Byznys online 2.0

 • Pro ukládání BVR skriptu a Java skriptu byl změněn datový typ ukládání, čímž je umožněno, do těchto polí, zapsat nekonečný text. Tento datový typ byl podpořen jak na konfiguračním formuláři v Byznysu, tak i v konfiguraci přes webové rozhraní. Zápis nekonečného textu je možná jak v aplikaci 
  Byznys online 3.0, tak i Byznys online 2.0

       

 

 • Optimalizace zobrazení aplikace Byznys online 3.0 v pro využití v mobilním zařízení

      - Úprava zobrazení při použití několika parametrů filtru, včetně fultextového vyhledávání
      - Optimalizace ergonomie aplikace
      - Optimalizace přihlašovacího formuláře a zobrazení pracovní plochy
      - Úprava responzivity

       

       

 

Novinky

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.40

 • 25. 2. 2021

Pro naše uživatele jsem připravili nové funkce v aplikaci Byznys online 3.0

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.40

25. 2. 2021

Pro naše uživatele jsem připravili nové funkce v aplikaci Byznys online 3.0

 • Možnost rozšířit galerii obrázků

Na dané konfiguraci je možné, pomocí uživatelské úpravy, připojit dokument typu obrázek a zobrazil jej tak v galerii.
Úprava umožnuje zobrazit množinu přiřazených grafických detailů, příklad použití : detail sortimentu skladu, kdy po nahrání jednotlivých příloh do CSD je možné, tyto nechat zobrazit v galerii.
Pro ilustraci byla rozšířena galerie na konfiguraci Stavy skladů a Stavy skladů tree – výběrový formulář objednávky 

 

 • U položek typu MEMO (field_typ=M) se nově v editačním gridu zobrazí hodnota v typu textarea, je tedy možné zapsat delší text, včetně zalamování. 

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.34

 • 25. 7. 2020

Pro naše uživatele jsem připravili nové funkce v aplikace Byznys online 3.0.

Každý jednotlivý uživatel si nyní může zvolit způsob úpravy a nastavení gridu jak v seznamech, tak na detailu jednotlivého formuláře tak, jak zrovna jemu vyhovuje a pro jeho práci je přínosné.

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.34

25. 7. 2020

Pro naše uživatele jsem připravili nové funkce v aplikace Byznys online 3.0.

Každý jednotlivý uživatel si nyní může zvolit způsob úpravy a nastavení gridu jak v seznamech, tak na detailu jednotlivého formuláře tak, jak zrovna jemu vyhovuje a pro jeho práci je přínosné.

 • Uživatelské nastavení gridu - dává možnost, každému jednotlivému uživateli, upravovat jednotlivé parametry pro zobrazení dat ve formulářích. Upravovat lze jednotlivé parametry (výběr zobrazení jednotlivých sloupců, jejich skrytí, určit šíři sloupců, nebo určit jejich pořadí).
  Nastavení je možné provést v nástrojové liště, přes ikonu "ozubeného kolečka" nebo lze některé parametry měnit přímo v daném formuláři metodou Drag and Drop.

  Vizualizace použití uživatelského nastavení je zobrazení červeného bodu na ikoně "ozubeného kolečka".

 

 • Implicitní (společné) nastavení gridu - dává uživateli s  právem „6“, možnost upravovat jednotlivé parametry pro zobrazení dat, jak v gridu na seznamech, tak i gridu v detailu formuláře. Ostatní uživatelé mohou měnit pouze svoje vlastní uživatelská nastavení. Všechny položky, které lze nastavit v uživatelském nastavení jsou, pro daného uživatele, nadřazené těm implicitním.

  Vizualizace použití implicitního nastavení je zobrazení modrého bodu na ikoně "ozubeného kolečka".

  Uživatel s právem "6" může uložit své uživatelské nastavení jako implicitní. Implicitní nastavení se tak promítne všem uživatelům, kteří nemají vlastní, uživatelské nastavení gridu. Uživatelé, kteří mají uživatelské nastavení a chtějí použít nastavení implicitní, musí nejprve smazat své uživatelské nastavení, přes tlačítko "Smazat uživatelskou konfiguraci. Tímto krokem se zobrazí implicitní nastavení, pokud je toto nastaveno.

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.32

 • 25. 6. 2020

V aplikaci Byznys online 3.0 byly vyvinuty nové funkce, které výrazně zvyšují zabezpečení celé aplikace a jejichž součástí je několik mechanik :

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.32

25. 6. 2020

V aplikaci Byznys online 3.0 byly vyvinuty nové funkce, které výrazně zvyšují zabezpečení celé aplikace a jejichž součástí je několik mechanik :

 •  Dvojí autorizace

Systém Dvojí autorizace, při kterém je, po zadání jména a hesla, vyžadováno zadání klíče SMS. Tento klíč je zaslán formou SMS na mobilní telefon daného uživatele, který musí klíč zadat, teprve poté je do aplikace přihlášen.
Platnost SMS klíče jsou 3 minuty, v případě, že uživatel 3x chybně zadá tento klíč, opakovaný pokus je možný po 2 minutách, kdy systém dovolí opakovaný pokus o přihlášení.

 • Exkluzivní přístup

Zapnutím této funkce systém neumožní vícenásobné přihlášení jednoho uživatele.

Zasílání SMS klíče zajišťuje aplikace BSMS, instalovaná do mobilního telefonu, který má přístup k databázi ERP Byznys. Nastavení se provádí přímo v aplikaci BSMS.

Nastavení obou výše uvedených funkcí je možné jak v ERP Byznys,  také přímo v aplikace Byznys online 3.0 - Konfigurace nastavení

 • V případě že uživatel 3x chybně zadá heslo, systém čeká 2 minuty, než dovolí opakovaný pokus o přihlášení.
 • Platnost SMS klíče jsou 3 minuty, odpočet času je vidět na prohlašovací obrazovce, pod polem pro vložení klíče
 

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.31

 • 25. 5. 2020

V nové verze aplikace Byznys online 3.0 jsem pro uživatele připravili nové funkce, které podporují intuitivní práci s aplikací

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.31

25. 5. 2020

V nové verze aplikace Byznys online 3.0 jsem pro uživatele připravili nové funkce, které podporují intuitivní práci s aplikací

 •  Aplikace Byznys online 3.0 nově podporuje klávesové zkratky

 

Přidej záznam na seznamu  F3
Přidej na gridu detailu   F3 
Ulož na detailu   CTRL+U 
Ulož a pokračuj na detailu   CTRL+S 
Tisk na seznamu   CTRL+P 
Export do XLS  CTRL+E 
Refresh na seznamu   CTRL+R 

 

 

 

  

 • Kalendář Byznys v aplikaci Byznys online 3.0 nově podporuje organizační strukturu definovanou v B6

Definice organizační struktury umožní, aby "nadřízený" měl možnost  viděl všechny "podřízené" kalendářové záznamy osob, definovaných ve formuláři Nastavení kalendáře.
V určený den je tak v kalendáři několik záznamů jedné události, v návaznosti na vybrané osoby, dle Nastavení kalendáře. Záznamy jsou pro lepší orientaci odlišeny barevně.

Aplikace umožňuje přidávání a opravu kalendářových záznamů. Lze volit různé pohledy na kalendář, např. denní, týdenní, měsíční zobrazení.
V aplikace lze pracovat jak s kalendářem vlastním, tak také s kalendářovými záznamy jiných osob, vybranými dle organizační struktury. 

 

Jednotlivé kalendářové záznamy je možné libovolně po ploše přetahovat (pomocí myši metodou drag and drop), seskupovat a řadit, přičemž každá ikona je vycentrována do nejbližšího (neviditelného) sloupce a řádku.

 

Logika zpracování vychází z předpokladu, že uživatel na řídící úrovni bude mít práva nahlížet na záznamy svých podřízených, naopak pracovník na nejnižší úrovni bude moci nahlížet pouze na své záznamy (odeslané i přijaté). Nastavení Byznys ERP - v menu zvolíme modul Informace - Číselníky - Organizační struktura a přes tlačítko Přidej vybereme uživatele

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.29

 • 25. 4. 2020

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

Novinky Byznys online 3.0 ve verzi 4.29

25. 4. 2020

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

 • Podpora vlastností ReadOnly pro textbox, editbox a comobox

Podpora vlastnosti ReadOnly (pouze pro čtení) na formulářových objektech – textbox, editbox a combobox.
Nyní lze pomocí PUV v návrháři nastavit objektům vlastnost, která znemožní editaci hodnoty v ní uvedené, hodnota bude tzv. pouze pro čtení. Zároveň se tato hodnota odesílá na server, což je hlavní rozdíl oproti vlastnosti Disabled.

  

 • Zapínání a vypínaní filtrů na gridech   

Doposud bylo možné v gridu filtr pouze nastavit a v případě potřeby filtr zrušit (odstranit). Nová funkcionalita práci s filtry rozšiřuje o možnost použitý filtr, v případě potřeby, pouze vypnout/zneaktivnit, nebo zapnout/aktivovat, bez nutnosti filtr úplně odstranit a poté znovu nastavovat.

  

 • Anglický překlad Byznys online 3.0

Podporován překlad do anglického jazyka

 • Součtový řádek pro editační grid 

Do zápatí editačního gridu byl přidán součtový řádek (obdobně jako je tomu již u gridu v seznamu), který interaktivně zobrazuje součty numerických hodnot jednotlivých sloupců.

  

 • Multivýběr v gridu 

Grid podporuje novou vlastnost – Selectable, která umožňuje označovat jednotlivé řádky jako vybrané. Výběrový grid obsahuje na každém řádku zaškrtávací checkbox, pro výběr řádku. Vybrané řádky lze dále zpracovávat, například pro hromadné operace.

  

 • Našeptávač - „pseudo“ číselník 

Standardní číselník umožňuje výběr pouze existujících hodnot (Musí vždy existovat vazba, protože se ukládá odkaz na konkrétní záznam v datech).
Nově lze číselník použít jako našeptávač, což znamená, že primárně lze zadat libovolnou hodnotu a zároveň, v případě existence v datech (tzv. našeptání), hodnotu vybrat z dat číselníku.

 

 

 • Nabídka pro operace s řádky gridu

Každý řádek gridu může obsahovat libovolný počet příkazů pro práci s konkrétním řádkem. Typicky to může být editace řádku, detail z řádku, mazání řádku. Pokud řádek obsahuje více než jednu operaci, uspořádají se tyto operace do roletkového menu.

 

 

 

 • Nastavení konfigurace – rychlé volání

Administrátorskou nabídku Nastavení konfigurace lze nově volat přímo z aktuálně otevřené konfigurace, pomocí tlačítka umístěného v hlavičce (v seznamu i v detailu)

 

Novinky Byznys online 3.0

 • 25. 3. 2020

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

Zvláštní péči jsme věnovali designu, který vychází z nejnovějších poznatků UI/UX designu.

Novinky Byznys online 3.0

25. 3. 2020

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

Zvláštní péči jsme věnovali designu, který vychází z nejnovějších poznatků UI/UX designu.

Novinky Byznys online 3.0

V nové aplikaci Byznys online 3.0 je pro uživatele připravena celá řada nových funkcí, které podporují rychlost, výkonost a podporují intuitivní práci s aplikací.

Zvláštní péči jsme věnovali designu, který vychází z nejnovějších poznatků UI/UX designu.

Základní charakteristika:

 • Efektivní a intuitivní design, který zohledňuje potřeby uživatelů, vychází z nejnovějších poznatků  UI/UX designu 
 • Rychlost -  díky  inovaci technologického jádra a optimalizaci aplikace došlo ke zrychlení aplikace Byznys online 3.0, čas načtení stránky je až 4x rychlejší 
 • Tvorba konfigurací a kompletní správa aplikace z webového prostředí
  - definice konfigurací
  - nastavení přístupových práv
 • Zcela nové menu ADMIN

 

Nové menu ADMIN 

 

 • Konfigurace  - konfigurace slouží administraci vlastních konfigurací. 
 • Konfigurace metadata - umožní upravit metadata jednotlivých konfigurací. 
 • Analýza chyb - nová konfigurace, která usnadní správu chyb aplikace
 • Konfigurace nastavení - umožnuje nastavit základní parametry aplikace, jako je její umístění, barevné schéma atd.
 • Nastavení přístupových práv - umožnuje správu uživatelů z prostředí webu. Je možné přiřadit jednotlivé konfigurace uživateli.
 • Konfigurace SQL práv - slouží k definici přístupů k objektům MSSQL serveru. Je možné definovat přístup k rolím, nebo jednotlivým tabulkám B6
 • Konfigurace historie - jedná se o tabulku, obsahují kompletní log práce v prostředí Byznys online. Je zde vidět aktivita jednotlivých uživatelů, případně zaznamenány nerozpoznané požadavky uživatelů. 

 

 

 

Tvorba konfigurací a kompletní správa aplikace z webového prostředí

 • definice konfigurací
 • nastavení přístupových práv

 

 

Webový návrhář formulářů  - je přístupný pro uživatele s právem „6“ – možnost úpravy vzhledu jednotlivých formulářů.


 

Možnost definovat ikony k menu

 

Možnost importu slovníků

Avatar - možnost vložení profilového obrázku, fota

 

Vyzkoušejte demoverzi zdarma

Kontaktujte nás