Úděl dnešní zrychlené doby - být stále online.

 

 

 

Spolu s ekonomickým rozvojem, zvětšujícím se portfoliem jak produktů, tak i nových zákazníků si každá firma uvědomuje cenu kvalitních a aktuálních informaci, ale hlavně přístupu k nim ODKUDKOLI, KDYKOLI v reálném čase, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, bez závislosti na operačním systému. Stačí připojení k internetu a webový prohlížeč, dá se pracovat z notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu.....

Na tyto potřeby našich uživatelů jsme reagovali vytvořením první aplikace Byznys online v roce 2015 a Byznys online 2.0 v roce 2017. Jeho obliba i narůstající počty uživatelů, kterých neustále příbývá, nás přesvědčila, že to byl krok správným směrem.

V letošním roce proto naši vývojáři přicházeji s aplikací Byznys online 3.0, která zohledňuje zkušenosti jak naše, tak i našich uživatelů.

Přinášíme tak nástroj, který bezpečně a transparentě dodá informace v globálním pohledu, pomáhá v efektivitě vyhodnocení, řízení a přijímání rozhodnutí.

 

Říkáte si, jestli je Byznys online 3.0 zrovna pro vás?

 

 • máte ERP Byznys a pracujete s ním v terénu, ať u zákazníka, nebo třeba na cestách? - tak ANO, aplikace je právě pro Vás
 • jste obchodník, manažer nebo třeba servisní technik ? - tak ANO, online přístup k systému, díky kterému můžete prohlížet, přidávat nebo upravovat data, Vám šetří spoustu času
 • máte zaměstnanace, nebo obchodní partnery ? - tak ANO, webová aplikace totiž slouží i jako B2B a B2C portál

 

Zásadním způsobem tak dokážete zefektivnit nejen podnikové procesy – tedy zlepšení administrativy samotné organizace, zlepšení procesů prodeje a nakupování, řízení financí i lidských zdrojů, ale také zkvalitnit služby pro zákazníky, v podobě jednodušší komunikace vůči zákazníkům i dodavatelům.

Byznys online 3.0 umožňuje webový online přístup k libovolných datům v informační systému Byznys, plně respektuje přístupová práva ERP uživatelů. Samotná aplikace je instalována v cloudu, nebo na vlastním web serveru.

K největším přednostem patří svoboda uživatele při utváření vlastní konfigurace a 100% kontrola vlastního webovém prostředí. Přínosem je vznik nových komunikačních a obchodní kanálů s dostupnosti 24 hodin denně.

 

 • tvorba konfigurací a kompletní správa aplikace z webového prostředí
 • nová grafika - efektivní a intuitivní design, který zohledňuje potřeby uživatelů, vychází z nejnovějších poznatků UI/UX designu
 • rychlost - díky inovaci technologického jádra a optimalizaci aplikace došlo ke zrychlení aplikace Byznys online 3.0
 • metadata na SQL
 • moderní design, který podporuje intuitivní práci. Samozřejmě, že když budete chtít, tak uživatelské rozhraní si můžete graficky upravit dle vlastního vkusu.

  „Design není jen o tom, jak to vypadá a jaký z toho máte pocit. Design je, jak to funguje.“ Steve Jobs

 

Bezpečnost
Paranoia stranou. Zabezpečený protokol HTTPS, šifrování přenášených dat, VPN síť s využitím protokolu CHAP nebo MS-CHAP v2, profesionální serverhostingová centra, dvojí autorizace SMS, přihlášení prostřednictvím AD. Ano, aplikace je bezpečná.

Rychlost
Čekat, než se stránka načte, to dokáže pořádně otrávit. Proto rychlost poctivě testujeme. Průměrný čas načtení stránky se při testování v roce 2019 pohyboval kolem 0,5 vteřiny. Rychlosti se nemusíte bát.

Obsah
Aplikace je jako nepopsaný list stránky. Ze systému do ní můžete vložit vše, co budete chtít mít online. Takže žádná omezení, co se v ní dá a nedá zobrazit.

Přístupová práva
Každý uživatel uvidí jen to, co má vidět. Aplikace plně respektuje přístupová práva, jak jsou nastavená v systému Byznys.

 

Na první pohled nic nepoznáte, rozdíl je v architektuře


2 varianty řešení

Byznys online

 • aplikace běží v infrastruktuře vaší firmy, tedy na vašem serveru
 • aplikace se může zcela přizpůsobit vašim požadavkům
 • správa probíhá přes vzdálenou plochu, je potřeba se přihlásit přímo do systému Byznys

 

Byznys cloud

 • aplikace nainstalována na cloudových serverech
 • při nasazení není potřeba analýza a implementace
 • jednoduchá správa – administrace se řeší přes web
 • obsahuje sadu předpřipravených řešení, které se dají jednoduše zapnout/vypnout

 

Příkladem využití aplikace :


Zaměstnanci

 • žádanky,výkazy, reporty
 • práce s číselníky (partneři, akladové karty apod.)
 • dashboard
 • firemní intranet
 • rezervace vozidel
 • kniha jízd
 • nástroj pro EET
 • prohlízení, oprava a přídávání dokladů
 • podpis dokladů v terénu - vložení elektronického podpisu
 • autorizace faktur a jiných dokladů

 

Obchodní partneři

 

 • náhled na doklady (objednávky, faktury apod.)
 • pořízení nových dokladů (reklamace apod.)
 • přehled o skladových zásobách
 • důležité dokumenty ke stažení

 

Zákazníci

 

 • registrace osoby nebo firmy
 • pořízení poptávky
 • zadání dotazu
 • přehled o skladových zásobách
 • důležité dokumenty ke stažení

 

 Přihlásit se »

# Popis ukázkových konfigurací

Potvrzení úkolu (mobile)

Ukázková konfigurace přizpůsobená na provoz v mobilních zařízeních,  jako je telefon či tablet. V konfiguraci se projeví implementovaná technologie responzivního zobrazení, kdy zobrazení se automaticky upravuje podle použitého zařízení. Konfigurace slouží ke změně stavu úkolu (probíhá, neprobíhá, hotovo apod.) daného uživatele, pořízeného v ERP Byznys.

Obchodní partneři

Číselník obchodních partnerů poskytuje ucelené informace o jednotlivých obchodních partnerech, použitelné v obchodním styku, případně informace důležité k obchodnímu jednání a k řízení vztahů se zákazníky. K dispozici je tak mnoho doplňujících informací např. kontaktní osoby, obchodní podmínky, blokace, kód ceny, zakázky na obchodního partnera apod.

Číselník obchodních partnerů je napojen na modul CSD, který slouží k ukládání libovolných dokumentů přímo do přidružené samostatné databáze, jejich následnou editaci s možností sledování jednotlivých verzí dokumentů, zařazování do složek a sdílení dokumentů s ostatními uživateli.

CRM kontakty

CRM
Vysoce konkurenční tržní prostředí  klade velké nároky na flexibilitu firmy a její schopnost udržet si a rozvíjet stávající klientskou základnu. 
CRM systémy, které vašemu podniku poskytnou podporu pro efektivnější sledování a organizování vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky prostřednictvím sběru, ukládání, využívání a analýzy dat. Informace o zákaznících a jednáních s nimi pak mohou být zadávány, ukládány a zpřístupněny pracovníkům napříč různými odděleními celé společnosti. CRM může posloužit také jako nástroj pro podporu marketingových či obchodních oddělení ve společnosti s návazností jak na operativní úseky na pracovištích (například hotline, infolinka či servisní středisko), tak i na vrcholové vedení společnosti (taktické a strategické plánování, hodnocení obchodníků, podklady pro přístup ke kategoriím partnerů apod.). 

Spravujete kontakty zákazníků a obchodních partnerů, řídíte obchodníky a máte pod kontrolou portfolio příležitostí a zakázek.

 • evidujete informace a data o zákaznících a partnerech včetně propojení s kalendářem
 • analyzujete a porovnáváte vztahy se zákazníky a partnery
 • zpracováváte poštu
 • evidujete nové příležitosti
 • realizujete marketingové akce
 • prodáváte, schvalujete doklady nebo vyřešíte servisní případ přímo v terénu

Rezervace vozidel

Speciální konfigurace umožňuje sledování a rezervaci vozidel společnosti. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na vozidla, ale i vysledovat její stav, jako je její ralizace, fakturace s možností poskytnou uživateli příslušné dokumkeny (příkaz k jízdě) v elektronické podobě.
Umožňuje pořídit požadavek na rezervaci vozdila, nebo, případné, schválení rezervací.

 

Kniha jízd

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

 

 

 

Spedice objednávky

Dopravní společnosti a nejenom ty,potřebují sledování evidovaných přeprav, rozvozů a podobně. Pomocí úlohy je možné přijímat požadavky na přepravu, ale i vysledovat její stav, jako je její realizace, fakturace, předání zboží s možností poskytnout uživateli příslušné dokumenty v elektronické podobě CMR, faktury, a to v obou směrech, od uživatele do Byznysu, nebo z Byznysu k uživateli.
Konfigurace zobrazuje seznam objednávek s rozlišením jejich stavu (probíhá, ukončeno, fakturováno) s informací o přepravovaném zboží, termínech, s možností odkazu na aktuální pozici zásilky.

Konfigurace je přehledem spedičních objednávek. Zmožňuje vyhledávání, barevní přídění dle stavu objednávky.

Kniha jízd PHM

Zadávání stazek přes webové rozhraní dle potřeb a požadavků uživatele s přidanou možností vložení informace o tankování.
Uživatel může vkládat řádky jednotlivých jízd v rozsahu: činnost, čas od - do, ujeté km, soukromá jízda A/N, stálé cesty, poznámku.
Možnost předvyplnění údajů dle přihlášení - řidič, SPZ. Při editaci je možnost opravit údaje již zadaných stazek .
Takto zadané stazky budou sloužit pro evidenci Knihy jízd a pro případný výpočet cestovních náhrad. Pro výpočet cestovních náhrad je potřeba zajistit, aby jednotlivé záznamy stazky, které se týkají jedné služební cesty, na sebe časově navazovaly.

 

Autorizace faktur přijatých

Potvrzení autorizace faktur

Jedná se o konfiguraci umožnující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.

Zobrazuje přijaté faktury k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

 

Kniha vydaných faktur

Nabídka Kniha vydaných faktur obsahuje veškeré vydané faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. V této nabídce má uživatel možnost  prohlížení detailu faktury a informaci o  stavu zaplacení.

 

Kniha přijatých faktur

Nabídka Kniha přijatých faktur obsahuje veškeré přijaté faktury a informace o nich zobrazuje v přehledné tabulce, kde každému řádku odpovídá vždy jedna faktura. Uživatel má možnost prohlížení detailu a informaci o stavu zaplacení.
Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu - např. fakturu ve formátu PDF.

 

 

Výsledovka

Výsledovka - výkaz zisků a ztrát se vždy vztahuje k určitému období a podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky.

Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Na jedné straně výsledovky se objevují  náklady provozní, finanční a mimořádné a na straně druhé provozní, finanční a mimořádné výnosy. Náklady a výnosy jsou účtovány k okamžiku, kdy vznikly. 

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky vyhotovené jak podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tak podle právní úpravy účetnictví platné v ČR ( zákon o účetnictví a navazující předpisy)

Přehled zisku

Nabídka přehled zisku slouží uživateli k zobrazení celkových nákladů a výnosů po obdobích za aktuální rok s uvedením výsledného zisku.

Každý řádek reprezentuje náklady, výnosy a výsledný zisk jednoho měsíce.
Celkové roční hodnoty jsou uvedeny v informativních polích pod tabulkou.

Servisní případy - podání reklamace

Řešení umožňuje plně ovládat servisní agendu z webového prostředí, jednotlivé konfigurace Byznys online je možné jednoduše modifikovat pro implementaci zrovna vašich procesů. Podpora možnosti využití online zadávání reklamací, zadávání požadavků na servis (servisní opravy automobilů) z webového prostředí.

Přidat servisovaný sortiment

Nabídka umožňuje přidat servisovaný sortiment, včetně seznamu navázaných servisních případů.

Skladová objednávka

 • umožňuje pořizování a editaci skladových objednávek .
 • položky  objednávek je možno pořizovat výběrem z číselníku sortimentu skladů. 
 • umožnuje, dle individuální požadavků jednotlivých uživatelů, zadávat skladové objednávky

Možnosti použití skladové objednávky jsou jak v segmentu B2B,  tak B2C. Konfigurace umožnuje zadávat přímo do prostředí Byznys skladovou objednávku, bez nutnosti přenášení informací mezi více systémy. Skladová objednávka může ctít pravidla nastavená v chování skladu, jako je cenová politika, přístupnost skladových položek, číslo skladu, číslo skupiny atd.  

 

Autorizace skladových objednávek vydaných

Konfiguraci umožňující provádět standardní autorizační procesy ERP Byznys z webového prostředí.
Zobrazuje vydané objednávky k autorizaci pro daného uživatele. Možností je zkontrolovat základní zápis dokladu, prohlédnou přiložený soubor k dokladu -  např. faktura ve formátu PDF a provést samotnou autorizaci, případně její zamítnutí, s možností zápisu důvodu tohoto rozhodnutí. Tyto kroky jsou okamžitě zohledněny v ERP Byznys , kde autorizace pokračuje následujícím logickým krokem.

 

Stavy skladů

Konfigurace zobrazuje podrobnou evidenci stavu a pohybu zásob na libovolném počtu skladů, umožňuje tak kontrolu přijatých a vydaných objednávek.

 • stav jednotlivého skladu
 • obrázek
 • číslo skladu
 • skupinu sortimentu
 • číslo sortimentu
 • název sortimentu
 • stav
 • rezervace - zobrazení stavu na přijatých objednávkách
 • objednáno - zobrazení stavu na vydaných objednávkách

Žádanka opravy

Žádanky řídí životní cyklus každého požadavku, který ve firmě vznikne. Žadatel jej zanese do systému, který jej předá nadřízenému k vyjádření a autorizaci. Uživatel může žádanky pořizovat, editovat, schvalovat a rušit nejenom v klientské aplikaci systému Byznys ERP, ale i pomocí webového přístupu.

Do této webové aplikace mohou mít přístup i pracovníci, kteří nemají přístup do samotného systému. Žádanky, které jsou takto pořízené, se online promítají přímo do databáze v Byznys ERP.

V celém autorizačním procesu může být zapojeno i více schvalujících osob či další automatizované operace. Na žádance lze následně sledovat v jakém kroku a v jakém stavu se proces nachází.
Mezi hlavní přednosti patří přehled o všech požadavcích od jejich vzniku až po finální výsledek, včetně odpovědnosti a dohledu nad stanovenými termíny. Důležité je také odstranění papírové evidence, automatizace a elektronizace rutinních činností.

Pomocí ukázkové aplikace na pořízení žádanky pro opravu je možné zadat a následně evidovat stav žádosti z prostředí Byznys online. Po pořízení dané žádanky se spustí příslušný autorizační proces a její vyřízení  je již plně kontrolováno procesy, nastavenými v ERP.  Připravená konfigurace umožňuje editaci a pořizování žádanek a je přímo napojena na danou konfiguraci žádanek v ERP Byznys.

 

Karta zakázky

Umožňuje prohlížení a editaci karet zakázek, včetně možnosti tisku seznamu, nebo jednotlivé karty zakázky. Lze také prohlížet, nebo přidávat přílohy ke kartě zakázky, přidaná příloha je automaticky uložena do CSD. 

Přidat náklady na zakázku

Konfigurace určená pro externí pracovníky společnosti, kteří potřebují, nebo je od nich požadován, vstup dat na kartu zakázky.
Uživatel v minimalistické podobě, s odkazem na jeho zakázku, může zapisovat data a tvořit její náklady pro navazující zpracování a kontroling. Tato konfigurace umožňuje zápis i prohlížení nákladů na zakázkách.